Seminarium Odnowy Wiary - WPROWADZENIE DO CODZIENNEJ MODLITWY SŁOWEM BOŻYM

Najważniejszym wydarzeniem tego Seminarium jest codzienna modlitwa Słowem Bożym. Powinieneś każdego dnia zarezerwować sobie czas (15­‐30 minut), któremu postaraj się być wiernym. Jest to moment osobistego spotkania z Chrystusem w Jego Słowie, przygotowanym na każdy dzień Seminarium. Chodzi nam o systematyczną, indywidualną modlitwę a nie o pisemne odpowiedzi na pytania podane w zeszycie. Notatki staraj się sporządzać na koniec modlitwy. Podamy tutaj krótki jej schemat.

1. Na początku poproś Ducha Świętego, aby poprowadził Twoją modlitwę i oddaj Mu twój czas.

2. Odszukaj podany fragment Pisma Świętego i przeczytaj go, powtórz czytanie, możesz to uczynić nawet kilkakrotnie. W trakcie lektury zauważ, co Cię uderzyło, zastanów się, co Cię zaskoczyło, wzbudziło uczucia, emocje.

3. Zastanów się nad tekstem i nad swoimi przeżyciami, odczuciami, pytaj Jezusa i Ducha Świętego ‐ o co chodzi? Możesz skorzystać z krótkiego komentarza (m. in. KKK), który jest w zeszycie. W tym rozważaniu pomogą Ci postawione w zeszycie pytania.

4. Módl się, proś Boga, aby Słowo, które rozważasz, stało się Twoim życiem.

5. Odpocznij w Panu ‐ odłóż teksty, zeszyt; staraj się nic nie robić, jakbyś

smakował, to czym Ciebie Bóg napełnił. Tu chodzi o całkowitą bierność przed Bogiem trwanie w Jego miłości.

6. Idź i czyń to, do czego Cię Pan wezwał na modlitwie. Teraz możesz zrobić notatki. Warto w ciągu dnia dalej przypominać sobie Słowo Boże. Zeszyt możesz także uzupełnić pod koniec dnia.

Jest to tylko propozycja ‐ Duch Święty może Ciebie prowadzić na różne sposoby. Gdy nie jesteś czegoś pewien ‐ zapytaj kapłana, spowiednika, kierownika duchowego lub swego animatora.

Pamiętaj, że nie chodzi o "formalne zaliczenie modlitwy" i wypełnienie Zeszytu, ale o Twoje spotkanie z Bogiem, który jest w swoim Słowie.

Szczególna uwaga dla tych, którzy już modlą się Słowem Bożym oraz dla wszystkich po początkowych tygodniach tego seminarium. Można też przeczytać tekst i tylko trwać w obecności Bożej szczególnie, gdy jest ciężko, i gdy jesteśmy rozproszeni. Chodzi po prostu o to, aby pozostawać na modlitwie z miłości do Boga, Nieraz w ostatniej minucie przychodzi Boża myśl. Duch Święty w tym czasie Seminarium każdemu udziela łaski własnej drogi modlitwy. Pamiętajmy, że modlitwa osobista to walka duchowa:

Modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. Zawsze zakłada ona pewien wysiłek. Wielcy ludzie modlitwy Starego Przymierza przed Chrystusem, jak również Matka Boża i święci wraz z Chrystusem pouczają nas, że modlitwa jest walką. Przeciw komu ? Przeciw nam samym i przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, bu odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy. Jeśli nie chcemy stale postępować według Ducha Chrystusa, nie możemy także stale modlić się w Jego imię. "Duchowa walka" nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna od walki modlitwy.

Kościoła Katolickiego (2725)


169 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie