Seminarium odnowy wiary - WPROWADZENIE

Ponieważ nasza konferencja się nie nagrała :) wysyłam ogólne wprowadzenie:Gdzieś we Francji umieszczono na drzwiach kościoła następujący tekst:


„Nie jesteś aż tak zły, aby tu nie wejść. Nie jesteś aż tak dobry, aby przejść obok i nie wstąpić.”


Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym to rekolekcje, dla wszystkich. Dla tych którzy uważają się „daleko od Boga”, dla tych „ni zimnych ni gorących” i dla tych, którzy chcą pogłębić swe życie duchowe.

Seminarium ma na celu nie tylko pogłębienie podstaw wiary chrześcijańskiej, ale przede wszystkim rozpalenie Twojej fascynacji chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo nie jest zbiorem przykazań i zasad moralnych, które trzeba wypełnić, by osiągnąć życie wieczne. Chrześcijaństwo to spotkanie z żywą Osobą, z Bogiem, to zakochanie się w Bogu.

W Encyklice Bóg jest Miłością papież Benedykt XVI napisał, że „u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie ".


Zgodnie z tymi słowami, pragniemy, abyś poczuł się umiłowanym dzieckiem Boga, a Twoje życie, poprzez nawiązanie i rozwijanie relacji z miłującym Cię Ojcem, nabrało nowego sensu. Twoja więź z Jezusem ma stać się jeszcze bardziej głęboka i osobista niż była do tej pory. Przeżycie Seminarium ma Ci dopomóc także w nieustannym odkrywaniu Ducha Świętego, jako żywej i działającej w Kościele Osoby oraz otwarciu się na Jego działanie.

Chcemy wzbudzić w Tobie pragnienie poznawania i głębokiego doświadczania wiary. Przeżycie tych rekolekcji ma sprawić, byś poczuł smak kroczenia drogą Ewangelii, zapragnął być „cały dla Boga", byś nie lękał się radykalizmu wiary. Jeśli to stanie się Twoim udziałem, możesz być tego pewien, że uzyskasz nową tożsamość chrześcijańską i znacznie piękniejszą niż dotąd, perspektywę życia. Zawierzenie Jezusowi sprawi, że staniesz się nowym człowiekiem, nauczysz się dostrzegać w Twoim życiu miłującą Obecność Boga, zaczniesz patrzeć na otaczającą Cię rzeczywistość innymi oczami.

Pogłębiająca się, dzięki wierze, miłość Chrystusa, zrodzi pragnienie świadczenia o Nim. Ojciec Święty Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 29 I 1979 r. w Meksyku powiedział:


"Wszyscy wierni na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania zobowiązani do publicznego wyznawania wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła. Powinni szerzyć i bronić jej jak prawdziwi świadkowie Chrystusa, ponieważ są wezwani do ewangelizacji‐fundamentalnego obowiązku wszystkich członków ludu Bożego".


Siedmiotygodniowa praca otworzy Cię na przyjęcie darów Ducha Świętego i jako dojrzały chrześcijanin, bogaty w żywą wiarę będziesz gotowy do podjęcia szeroko rozumianej służby w Kościele.

Seminarium składa się z cotygodniowych spotkań, podczas których ma miejsce

konferencja wprowadzająca w kolejny tydzień oraz spotkanie w grupach. Będziesz miał okazję do podzielenia się przeżytym tygodniem i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

Najważniejsze w całym Seminarium będzie jednak Twoje codzienne spotkanie z żywym Bogiem, realizowane podczas modlitwy osobistej, modlitwy Słowem Bożym.

Bóg będzie przemawiał do Ciebie przez wszystkie wydarzenia Twego życia, przez konferencje, przez spotkania w grupach. Jednak najważniejsze będą chwile, które spędzisz sam na sam z Bogiem. Każdego dnia trzeba znaleźć czas poświęcony na rozważanie Pisma Świętego. Słowo Boże może w Tobie rodzić radość, pokój, ale również sprzeciw, gniew, bunt a nawet lęk, zwłaszcza, gdy będzie dotykać spraw, które domagają się uporządkowania. Często bywa tak, ze zrozumienie danego Słowa przychodzi dopiero po jakimś czasie. Nie zawsze wszystko dociera do nas od razu. Nie zrażaj się tym, to jest normalne.

Na każdy dzień Seminarium przeznaczony jest inny tekst Pisma Świętego. Oddajemy Ci do pomocy w przeżyciu tego czasu Notatnik Uczestnika. Będzie Ci służył każdego dnia, przez najbliższe siedem tygodni.

W Notatniku jest opracowany każdy tydzień Seminarium. Zawiera fragmenty Pisma Świętego do codziennej modlitwy osobistej, krótkie rozważanie, pytania do tekstu oraz miejsce na odpowiedź. Ważne jest, aby w codziennej pracy, nie pomijać niczego, co jest zamieszczone w Notatniku. Masz prawo nie rozumieć wszystkiego, zapytaj wtedy o to na spotkaniu grupowym. Spotkania w grupach służą do podzielenia się tym, co będziesz przeżywać w związku z Seminarium, nie są to grupy dyskusyjne. Pamiętaj, aby wypowiadać się na zadany temat.

Istotną sprawą jest, by nie opuszczać bez ważnej przyczyny, spotkań. Jeśli taka sytuacja nastąpi, postaraj się wcześniej uprzedzić o tym swojego animatora. Mimo nieobecności, wskazane jest, by przeżyć wszystkie tygodnie Seminarium. Można w tym celu poprosić o nagranie konferencji.Edit:

U nas spotkania będą co 2 tygodnie, a więc treści które a przeznaczone na tydzień, przerabiać będziemy dłużej.

Nie robimy notatnika, tylko co spotkanie będę zamieszczał na stronie fragmenty do medytacji.

Notatnik zakładamy we własnym zakresie.53 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie