Po co Pismo Święte?

Konferencja dla CRUX wygłoszona przez Marię Miduch.

Polecam posłuchać w chwili wolnej :)


33 wyświetlenia

©2020 by CRUX. Stworzone przy pomocy Wix.com