Przygotowanie do bierzmowania
8.12.2021

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje, daty i dokumenty, które będą potrzebne do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

pentecost-sunday-holy-spirit-vector.jpg

Ważne daty

OBOWIĄZKOWE

19.11.2021 godz. 19:00 - Adoracja piątkowa

26.11.2021 godz. 19:00-21:00 - spotkanie z ks. proboszczem dla osób, które nie były na rekolekcjach w listopadzie

3.12.2021 godz. 19:00 - nabożeństwo pokutne
(spowiedź przed przyjęciem sakramentu bierzmowania) 

5.12.2021 godz. 18:00 - Msza Święta niedzielna 

6.12 i 7.12.2021 godz. 18:45 - próby przed bierzmowaniem

8.12.2021 godz. 18:00 - Bierzmowanie

DLA CHĘTNYCH

9.12.2021 godz. 19:00 -  nabożeństwo Chrztu w Duchu Świętym 

Shadow on Concrete Wall

Must have

BIERZMOWANIE MUST KNOW! 

W pseudonimie proszę wpisz swoje imię i nazwisko

LINK

Wszystkie poniższe informacje należy uzupełnić (donieść)

do 28.11.2021 w ankiecie, która znajduje się poniżej w linku:

 

ANKIETA ​ <- kliknij tutaj 

ANKIETA II <- zgłoszenie obecności na dodatkowych wydarzeniach

1. Akt chrztu

Wszystkie osoby, które nie były chrzczone w naszej parafii, muszą przynieść akt chrztu z parafii, w której ten sakrament przyjmowały (wyprzedzając pytanie nie mamy aktów, które były przynoszone podczas komunii). Zaświadczenie należy przynieść do 28.11.2021.

2. Imię 

W Polsce istnieje zwyczaj, który pozwala kandydatowi wybrać sobie patrona bierzmowania. Może to być dowolny święty lub błogosławiony uznany przez Kościół Katolicki. 

Kandydat więc ma okazję wybrać sobie świętego, którego droga do świętości najbardziej go zachwyciła. Oczywiście może to być patron, którego imię nosi już od chrztu, ale może też wybrać drugiego świętego, którego chce wybrać jako inspirację i opiekuna. 

Ponieważ bierzmowanie jest momentem bardziej świadomym, to nie powinno się kierować "fajnością" imienia, ale pięknem życia patrona. 

Warto więc wybierając sobie kolejne imię, zapoznać się z życiorysem świętego i szczególnie prosić o wypraszanie Darów Ducha Świętego w tym dniu.

W ankiecie należy podać nie tylko imię, ale i wyjaśnienie, dlaczego dany święty został wybrany za patrona.


3. Świadek

- kto może być? 

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 874, 892) świadkiem bierzmowania może być każda osoba, która wypełnia warunki określone również dla chrzestnych, czyli:

- została wyznaczona przez przyjmującego sakrament bądź przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza sakramentu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

- ukończyła 16 lat (chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz zdecydował się dopuścić wyjątek);

- jest katolikiem, bierzmowanym i przyjęła już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; 

- jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej;

- nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. 

 

Ponadto Kościół katolicki zaleca, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (KPK kan. 893 § 2).

- W ankiecie należy podać dane świadka: imię i nazwisko, adres zamieszkania, oraz donieść zaświadczenie, że może być świadkiem jeśli nie mieszka na terenie naszej parafii

4. Przygotowanie bezpośrednie

- Strój - podczas bierzmowania obowiązuje strój galowy, a więc:

panowie - garnitur (lub elegancki sweter), biała koszula (w spodniach), buty galowe (w najgorszym wypadku inne, ale czarne) 

panie - sukienka lub spódnica i bluzka (wszystko w kolorach stonowanych, najlepiej  czarny, granatowy, biały, szary itp). Pamiętajcie, żeby sukienka czy spódnica nie były zbyt krótkie.

- 70 zł za koszt przygotowania/przystrojenia kościoła itp. Osoby, które nie dały tej opłaty w zeszłym roku.